ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 31300-051 تماس حاصل نموده یا به آدرس شعبه :مشهد ،خيابان احمدآباد _بين ابوذرغفاري 10 و 12 ---شعبه 1 :مشهد - خيابان بهار - نبش بهار 36 - شماره 301 - آژانس حقاسير رضوان مراجعه نمایید.